მიგრაცია NewsCoop-დან

ასე და ამგვარად, ეს არის მონაცემების ექსპორტ-იმპორტის სტრუქტურა. მაგალითისთვის, აქვე ორი მარტივი ჩანაწერი დავამატებინე მონაცემთა ბაზას [MySQL].

თუ შევძლებთ ამ დონეზე “დავიყვანოთ” სტრუქტურა, შესაძლოა ნებისმიერ პლატფორმაზე, ნებისმიერი მიმართულებით და ნებისმიერი მონაცემების გატანა.

მაგრამ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, NewsCoop-ის ძველი ვერსიიდან ახალზე განახლების დროს შეტანილი ცვლილებები ართულებენ:

1. ავტორების ვინაობის კორექტულ ასახვას [dc:creator ველის გადმოტანაზე გავიჭედე]. შესაძლოა ავტორის/რედაქტორის პროფაილის მონაცემების გაქრობა. სირთულის გადაჭრა ავტორის გვერდის გენერირებით შეიძლება. იდეაში.

2. ნაწილობრივ იქმნება პრობლემა სტატიებში ინტეგრირებული ფოტოების შემთხვევაში. ის ვინც წლების მანძილზე თავის მედიაში იყენებდა Flickr-ის მსგავს სერვისებს, მაგ დილემის წინაშე არ აღმოჩნდა. მიმაგრებული [ე.წ. მთავარი] ფოტოს გადატანა კორექტულად შეიძლება, მაგრამ სხვა ფოტოებზე შეცდომას მიჩვენებდა. გამოდის, რომ ფოტო-არქივის სტრუქტურა სარკისებურად უნდა გადავიტანოთ – იგივე სახელებით, ფორმატებით და საქაღალდეებით?

3. სტატიებში “გადალინკული” მასალების შემთხვევაში ბმულების არსი იკარგება. უფრო მეტიც, შეიძლება შეცდომის გვერდზე – 404 page-ზეც კი აღმოვჩნდეთ. ანუ, შეიძლება დავკარგოთ  სტატიიდან სტატიაზე კორეტქული გადასვლის შესაძლებლობა.

მგონი ჯერჯერობით ეს არის სულ. თარიღების გადატანისას პრობლემა ჯერ არ შემქმნია. ყველა თარიღი RFC 2822 ფორმატში წამოიღო.
ბოლოს, ეს ბაზის ერთი ჩანაწერის სტრუქტურაა:

<item>
<title>სატესტო სტატია</title>
<link>http : //knews.ge/?id=130</link>
<pubDate>Thu, 23 Nov 2014 18:05:07 +0000</pubDate>
<dc:creator><![CDATA[stalinsky]]></dc:creator>
<guid isPermaLink=”false”>http : //knews.ge/?id=130</guid>
<description></description>
<content:encoded><![CDATA[ამა ქალაქსა წესია, დღესა მას ნავროზობასა]]></content:encoded>
<excerpt:encoded><![CDATA[]]></excerpt:encoded>
<wp:post_id>130</wp:post_id>
<wp:post_date>2014-11-23 22:05:07</wp:post_date>
<wp:post_date_gmt>2014-11-23 18:05:07</wp:post_date_gmt>
<wp:comment_status>open</wp:comment_status>
<wp:ping_status>open</wp:ping_status>
<wp:post_name>test-two-article</wp:post_name>
<wp:status>publish</wp:status>
<wp:post_parent>0</wp:post_parent>
<wp:menu_order>0</wp:menu_order>
<wp:post_type>post</wp:post_type>
<wp:post_password></wp:post_password>
<wp:is_sticky>0</wp:is_sticky>
<category domain=”category” nicename=”news”><![CDATA[სიახლე]]></category>
<wp:postmeta>
<wp:meta_key>_thumbnail_id</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[9505]]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>
<wp:postmeta>
<wp:meta_key>_edit_last</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[1]]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>
</item>