ტელე-სტუდიის დიზაინი

@StalinskyK #teqnoblogi

მზა იდეა სატელევიზიო გადაცემისთვის. მინი სტუდია თავისუფლად თავსდება 25 მ/კვ ფართობის იზოლირებულ სივრცეში.

@StalinskyK #teqnoblogi
We Make Things Interesting. Talk Show studio. #TV Design @TEDTalks

გადაცემის ფორმატი გულისხმობს ერთი წამყვანის და ერთი მოწვეული სტუმრის დიალოგს.